bildet viser doer

NYTENKNING I NISJEN

 

Ulf Ekåsen ser optimistisk på framtida. Etter en periode der de fleste bedrifter har slitt med lavere etterspørsel, er det nå i ferd med å ta seg opp igjen, i takt med at samfunnet gradvis åpner. Han legger ikke skjul på at det har vært en utfordrende tid, men velger å se kreativt på mulighetene.

FLEKSIBILITET OG TILPASNING

– Det går mot lysere tider, men utleienisjen har forandret seg en del, i og med at restriksjoner og smittevernregler har satt grenser for antall mennesker på alle arrangementer. Det betyr jo mindre folk pr. oppdrag og pr. enhet for mitt vedkommende. Så jeg har måttet tenke nytt, siden behovene har endret seg. Og endringene krever også litt mer investeringer.

Ulf beskriver at han har flere ben å stå på, i tillegg til at han er en fleksibel type. Og han er glad for å ha positive folk med seg som er innforstått med situasjonen.

– Vi må være villige til å tilpasse oss.

Jeg har jo også et omfattende nettverk, en bred kontaktflate opparbeidet gjennom 30 år i bransjen. Det er en stor fordel.

 OPPFINNSOMME ARRANGØRER

– Her og nå er det faktisk ganske travelt. Det tok seg opp fra august av og utover. Vi har levert telt til både brylluper og bursdager og andre typer feiringer, det er jo disse mindre sammenkomstene som ble målgruppen i år. Men nå er det åpnet for større arrangementer, og vi leverte for eksempel toaletter til Oslo musikkfestival på fem forskjellige steder rundt i hovedstaden i slutten av august. Det har vært litt redusert med oppdrag over hele fjøla en stund, så det er hyggelig å oppleve at det tar seg litt opp igjen nå. Det at det er blitt tillat med litt større kohorter, har hjulpet i den senere tid.

Vi leverte også til Grefsenkollen hageparty, som opererte med en kohort på 200 personer pr. kveld, flere kvelder på rad. Arrangørene er oppfinnsomme når det gjelder å holde seg innenfor regelverket. Toaletter og dusjer kan bare ha et begrenset antall «besøkende». Oslo musikkfestival løste det på den måten at de gjerdet inn toalettene, slik at publikum ikke skulle blande seg. De hadde tillatelse til et antall på 800 publikummere pr. scene, og hadde fire områder med to toaletter på hvert, slik at 200 personer kunne benytte to toaletter på «sitt» område. Det fungerte bra.

NYE INVESTERINGER

 Ulf forteller videre at han leverer tjenester til mange ulike aktører, blant annet Forsvaret. De har ganske spesifikke krav, og derfor har han investert i en flunkende ny toalettvogn fra England som har berøringsfrie vannkraner. Den er like om hjørnet, og etter all sannsynlighet kommer han til å investere i en til.

Ulf fikk også to andre nye vogner i slutten av juli, en type badevogn som inneholder to rom med skiftemulighet, der hvert av rommene har både toalett, dusj og servant. Disse er spesielt beregnet på brukere i boligområder der det utføres restaurering av bad og avløp. Begge to står for tiden i Holtvegen i Kongsvinger i forbindelse med et borettslag som restaurerer baderom.

– Markedet for dette har kommet mer og mer, og jeg har fått flere kunder som har behov for denne typen vogner, i tillegg til innendørstoalettene som vi har levert siden januar. Jeg tror vi er oppe i 270 av dem på 11 måneder. Det er disse der hver bruker kan ha sitt eget toalett inne i leiligheten. Vi har fått veldig bra tilbakemeldinger fra kundene på dette, de er så enkle i bruk.

PROFESJONELL LEVERING PÅ KORT VARSEL

 Ulf forteller videre at Innlandet fylkeskommune skal leie et strølagertelt på Kirkenær, slik at de får strøgrus i vinterhalvåret. Aktøren Nortransport har fått veivedlikeholdskontrakt med fylkeskommunen, som da igjen hyrer areal og telt av Scenemontage som Ulf setter opp. Dette er en langtidsleie, med en kontrakt på seks år.

Innimellom må han hive seg rundt og stille opp på kort varsel.

– For en tid tilbake fikk jeg en henvendelse fra brannvesenet i Midt-Hedmark, som hadde fått en utfordring med den tragiske brannen i Hof Finnskog. Når noen omkommer på den måten, må politiet dit for å etterforske. På grunn av at åstedet lå i et område med asbest er det etter Arbeidsmiljøloven pålagt med dusj for etterforskerne. Dette var en forholdsvis akutt forespørsel, jeg fikk henvendelsen en mandag, og brannvesenet kom og hentet dusjvognen samme dag. Alt skjedde i nært samarbeid med brannvesenet, da det var om å gjøre å få på plass utstyret så raskt som mulig. Heldigvis jeg hadde mulighet til å bistå akkurat da behovet oppsto.

Forrige helg var det Oslo Marathon, og den forespørselen kom bare noen dager i forveien.
Da handler det om å snu seg fort når det gjelder!